KODAK Digital Still Camera
 
Cotact en info: info@svsterreschans.nl
Voorzitter Jaap Stienstra, jl.stienstra1@kpnmail.nl
Secretaris - penningmeester Peter van Megen, prwvanmegen@yahoo.com 
Penningmeester Nellie van Megen, nellievanmegen@hotmail.com
Bestuurslid Henk van Loenen, roerganger1@gmail.com
Cineast Christiaan Wijninga, ambassedeur.
            
WYSIWYG Web Builder
 
Welkom op onze website.

Willkommen auf unserer Webseite.
 
Ons informatiebord bij de mast.
Vaarwens: een dag varen voor een ongeneeslijke zieke.
Kijk ook onder de knop 'links'
Algemene informatie, www.stichtingvaarwens.nl
info@stichtingvaarwens.nl            020 - 2441092
 

Aanmeldformulier.

                                                    
                

Opgericht 5 november 2008 te Doornenburg.
Website: www.svsterreschans.nl                                                                                                                                     info@svsterreschans.nl
Secretaris P.R.W. (Peter) van Megen Paradijs 30 6811HJ Arnhem.                                                                                                    e-mail prwvanmegen@yahoo.com  Tel.: 0630574458.
Verenigingslokaal is in het OC, Ontmoetingscentrum Kerkstraat 3 6686BS te Doornenburg.
Doelstelling: Doel van de vereniging: het behoud van de cultuurhistorische waarden van de scheepvaart aangaande alsmede het promoten van beroepen in de binnenvaart, binnen de gemeente Lingewaard en de wijde omliggende regio. De vereniging heeft daarnaast een sociaal doel, zo zullen er ook uitstapjes / excursies georganiseerd worden ten behoeve van de leden en belangstellenden.
De laatste vrijdag van september – oktober – november – in december Kerst-Eindejaarsviering – januari – februari – maart en april is er van 19.30 tot circa 21.30 uur vereniging c.q. een praatavond in het OC.Achternaam: ………………………………………………………Voorletters: ……………………..

Roepnaam: ……………………………………………………… Geboortedatum: ………………...

Adres: ……………………………………………………………. Postcode: …………………………

Woonplaats: ………………………………………………………Telefoon: ………………………….

e-mail adres:……………………………………………………………………………………………...

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 30,00 per jaar, ieder jaar te voldoen in januari.
Rekeningnummer: NL23RABO 0353240370 Schippersvereniging Sterreschans, met vermelding van uw naam en contributie jaar.

Datum: ………………………………. Handtekening: …………………………………………………

Eventuele opmerkingen:
Meld je aan voor de Dagtocht Kampen