WYSIWYG Web Builder
Veerponten historie van Cornelissen en Matijssen uit Doornenburg. Van Jos Banning krijgen wij regelmatig berichten over de geschiedenis van het veer, Doornenburg Pannerden. Hieronder de correspondentie en foto's. Veel lees en kijk plezier.
Jaap. 29-10-2020.
Dit ben ik omstreeks 1959 in de Ruhr op de m.slb. SYLLA. Deze sleepboot was destijds aan Vulcaan uit Rotterdam verhuurd. De eigenaar was Toon Lieven uit Den Bosch.
Vriendelijke Groet Jos.
Goede middag Jaap. 30-10-2020. Dit bericht had ik reeds enige tijd. Het gaat over de opening van de nieuwe veerpont in mei 1954 tussen Doornenburg en Pannerden. Het stond toen, 28.05.1954 in De Gelderlander. Ik heb het hele verhaal nieuw geschreven omdat het oorspronkelijke verhaal niet goed meer te lezen was. De Gelderlander 28.05.1954. Nieuwe gierpont tussen Doornenburg - Pannerden kan 75 ton dragen. Belangrijke verbetering in korstte verbinding Nijmegen - Zevenaar v.v.
DOORNENBURG, 26 mei - dinsdagavond om half 12 meldde zich aan het veer Pannerden - Doornenburg een chauffeur met een lading van 30 ton. “Als je een uurtje eerder was gekomen, dan had ik je niet kunnen helpen" zei de veerbaas, "maar nou, kom maar op met je vrachtje". Sinds enkele dagen namelijk, officieel sinds woensdagmiddag 3 uur kan de veerbaas in Doornenburg met zijn nieuwe gierpont "Willem", genoemd naar de in november jl. overleden veerexploitant W. Cornelissen in Doornenburg, 75 ton tegelijk overzetten. In de praktijk komt dat neer op zes flinke vrachtauto´s. Voor de korstte verbinding Nijmegen - Zevenaar v.v. via het Pannerdens Kanaal is dit een belangrijke verbetering vergeleken bij de oude 12 tons gierpont, die hoogstens twee kleine vrachtauto`s tegelijk kon hebben. (Deze oude veerpont was dus de reserve pont van het Eck en Wielse veer die Cornelissen toen gehuurd had volgens de officiële papieren)
15 Auto`s in vier minuten aan de andere oever. De klachten van de vrachtrijders over de gebrekkige Rijnoeververbinding ten Zuiden van Arnhem dateren niet van vandaag of gisteren. Zware vrachten konden vanuit Nijmegen, Oost Gelderland alleen maar via Arnhem bereiken. En zwaar verkeer is er altijd waar steenfabrieken liggen. En die moest men weer langs de rivier zoeken. Wijlen de heer W. Cornelissen zag reeds een geruime tijd uit naar een redelijke verwezenlijking om de capaciteit van zijn veerdienst te vergroten. Voor buitenstaanders was de aanschaffing van een nieuwe pont natuurlijk de meest eenvoudige en doeltreffende oplossing, maar wie enigszins achter de schermen van een veren exploitatie heeft gekeken, kijkt eerst nog uit naar andere mogelijkheden. Deze laatste deden zich een tijd geleden voor aan de nabestaanden van de heer Cornelissen. Zij wisten de hand te leggen op de veerpont in Emmerik, die nauwelijks vier jaar oud, ondanks haar grote laadvermogen van 75 ton, te klein was geworden voor het intensieve wegverkeer daar. Het grote risico bij de aankoop was echter gelegen in de vraag, of de pont in Pannerden gegierd zou kunnen worden. In Emmerik namelijk - waar van gieren geen sprake kan zijn vanwege het zeer drukke scheepvaartverkeer, werd zij door een motorboot langszij aangedreven. En dit laatste zou in het Pannerdens Kanaal, waar de scheepvaart van het gieren geen of nauwelijks hinder ondervindt, onnodig kostbaar zijn. Om de pont uit Emmerik voor het giersysteem in Pannerden en overigens ook om haar aan te passen aan enkele eisen die de praktijk en de Nederlandse scheepvaartinstanties stellen (afzettingsbomen, elektrische verlichting, een klein onderkomen voor de veerbaas). moest de scheepsbouwer er aan te pas komen. De scheepswerf "VAHALI" in Gendt heeft de Emmerikse pont in recordtempo gerevideerd en voorzien van de outillage, die de exploitant daaraan stelde. Voor de omschakeling naar het giersysteem moest de ondernemer het casco, dat is de romp zonder meer een grote wijziging ondergaan. 1 Mei jl. in Emmerik uit de vaart genomen, kon de gierpont "Willem" begin deze week de werf in Gendt verlaten om naar Doornenburg te worden gesleept.
INGEBRUIKNEMING. Daar is zij woensdagmiddag officieel in gebruik genomen met een proefvaart, waarvoor een klein gezelschap door mevr. de Wed. Cornelissen was uitgenodigd. Aanwezig waren de vroegere eigenaar der pont dhr. Bos uit Emmerik burgemeester M. van Elk uit Bemmel, de heer M.J.J. van Kortenhof, directeur van de scheepwerf VAHALI, de heer F.A.A. Smijers uit Gendt aan wie door de heer J. Cornelissen dank werd gebracht voor zijn effectief aandeel in de totstandkoming van de gelukkige kooptransactie, en diens echtgenote, alsmede de heren Gorselaar en Lubbers van de Rijkswaterstaat en de heer van Kooten van de Provinciale Waterstaat.
Zover dit artikel uit De Gelderlander van mei 1954. Misschien kun je het gebruiken. Vriendelijke groet. Jos.
Jaap.
Dit is de pont die mei 1954 in Doornenburg in de vaart kwam. Het bouwjaar was zoals bekend 1950 op de GHH Werf in Walsum. De eerste 4 jaar voer deze tussen Emmerik en de overkant en 2010 was het einde van deze pont in Emmerich. 
Groet Jos.
 
 
 
Veerpont Doornenburg - Pannerden, Willem in 1954.