WYSIWYG Web Builder
Juni 2007 werd er in samenwerking met de RWS (Rijks Water Staat) en de HKD (Historische Kring Doornenburg) gevierd dat het Pannerdensch Kanaal 300 jaar geleden gegraven is.
Jo Leenders organiseerde ter herinnering hieraan, in het Schuttersgebouw een 'Tentoonstelling 300 jaar Pannerdensch Kanaal, Schippers van Doornenburg', om alvast reclame te maken voor een op te richten Schippersvereniging, waar verschillende bezoekers te kennen gaven zich eventueel aan te melden als lid.
Jo Leenders organiseerde mede de eerste Open Air MIs aan het Pannerdensch Kannal aan Sterreschans in Doornenburg.
Dit was zo'n succes dat er door Jo Leenders, Aalmoezenier Bernhard van Welzenes, oud schipper Henk Bromm en RWS man   Jan Visser een plan werd gemaakt om een Schippersvereniging op te gaan richten.

Hieronder foto's van de 1e Open Air Mis.
Jo Leenders, Henk Brom en Aalmoezenier Bernhard van Welzenes.
Jo, bedankt voor alles!