Oorlogs verhaal uit de tweede wereld oorlog, uit de boekwerken De Weert van Jos Menting en Herinneringen van een oorlogskind van Henk de Beijer. Met schriftelijke toestemming geplaatst, namen van deze personen zijn bij de schippersvereniging bekend.