Tijdens het 300 jarig bestaan van het Pannerdenskanaal in 2007, is het plan geboren door Aalmoezenier Bernard van Welzenes, Doornenburger Jo leenders en Jan Visser van Rijkswaterstaat, om een schippersvereniging op te richten in Doornenburg. Na veel voorafgaand werk van een initiatief groep, alfabetisch, Henk Brom, Jo Leenders, Peter van Megen, Jaap Stienstra en Bernard van Welzenes, werd in 2008 de schippersvereniging officieel een feit. Schippersvereniging ,,Sterreschans", opgericht 05-11-2008.

Doel van de vereniging is het behoud van de cultuurhistorische waarden de scheepvaart aangaande alsmede het promoten van beroepen in de binnenvaart binnen de gemeente Lingewaard en de omliggendee regio's. De vereniging heeft daarnaast een sociaal doel, zo zullen er ook uitstapjes georganiseerd worden ten behoeven van de leden.

Vanuit de de eerste ledenvergadering werd op 22-12-2008 het volgende bestuur gekozen:

Voorzitter Jo Leenders.
Secretaris Peter van Megen.
Penningmeester Henk Brom.
Erelid: Aalmoezenier Bernhard van Welzenes.
Erelid: RWS man Jan Visser.
Op 14-08-2010 overleed voorzitter Jo Leenders.
Jo Leenders zijn functie overgenomen door Henk van Loenen.
Op 14-08-2010 toegetreden bestuurslid Trees de Beijer-Dekkers, bestuurslid tot augustus 2019.
Op 17-06-2012 overleed penningmeester Henk Brom en werd opgevolgd door zijn zoon Fred Brom.
Op 29-01-2013 overleed Fred Brom.
Zijn functie werd overgenomen door secretaris Peter van Megen met als dubbel functie secretaris / penninmester.
19-12-2019 treed Henk van Loenen af als voorzitter, blijft in het bestuur.
19-12-2019 gekozen in de ALV Jaap Stienstra als voorzitter.
Jo Leenders Vrijwilliger van het jaar 2009, gehuldigd door wethoudrer Bud Joosten.
 


Jo was "wereldberoemd"  in Doornenburg en omstreken.
Hij was van grote betekenis voor het verenigingsleven in het algemeen en nauw betrokken bij de oprichting van Schippersvereniging Sterreschans.
Tot zijn overlijden in 2010 op 69-jarige leeftijd was hij de eerste voorzitter van de vereniging.
Jo  Leenders. Vrijwilliger van het jaar, 3 februari 2010.
Bron: www.doornenburgonline.nl

Tijdens een Smartlappenkorenavond met  medewerking van Gezelligheidskoor 'Ons Verzetje' uit Doornenburg, Shantykoor 'Alle Hens' uit Driel en Smartlappen koor 'Goed Zat' uit Mill is Jo Leenders gisterenavond in het Ontmoetingscentrum verkozen tot 'Vrijwilliger van het jaar 2009'. Na de aftrap van 'Ons Verzetje' die de stemming er al goed in hadden gebracht, een spetterend optreden van 'Alle Hens' wat ook zéér in de smaak viel van het alom aanwezige  publiek volgde de uitspraak over de verkozen vrijwilliger van het jaar. Wethouder Bud Joosten, die de spanning er behoorlijk in hield. Na het vernoemen van de diverse bezigheden van deze vrijwilliger werd het bij menigeen al snel duidelijk!
Een greep uit  de diverse verenigingen en instanties alwaar hij zich voor ingezet of aan
deelneemt; Schutterij Gijsbrecht van Aemstel, Harmonie St.Caecilia, Instrumentenfonds, Historische Kring Doornenburg, Pannerdensch Kanaal, Fort Doornenburg(Pannerden),
Schippers Vereniging" Sterreschans", Vluchtelingenwerk, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, ongetwijfeld staat er nog iets niet tussen, om nog maar te zwijgen van het feit dat er inmiddels al diverse verenigingen zijn alwaar hij niet meer actief in is, maar uiteraard nog wel lid. Voor al zijn inzet en werkzaamheden ten  behoeve van de gemeenschap, al eerder beloond met 't Bemmeltje, geridderd in de orde van Oranje Nassau en nu dan ook tot  de "Vrijwilliger van het Jaar", Jo Leenders. Dat hij het heeft verdiend, mag duidelijk zijn, volgens onze wethouder.
Hierbij overhandigde hij aan Jo het kunstwerk "De Ontmoeting" met de daarbij behorende
oorkonde. Uiteraard ging de microfoon over aan de verkozen vrijwilliger die aan gaf zéér verrast te zijn, en dit van te voren geweten, niet was op komen opdagen. In zijn ogen zijn er mensen die hem zeer zeker ook verdiend hadden. Maar uiteraard zéér vereerd met  deze onder-scheiding, en al het  werk tot dusver gedaan, met veel plezier maar vooral ook voor de gemeenschap.
Na dit  alles volgde nog wat spetterende optredens van "Goed Zat", met als grand finale een samenzang van onze wethouder, de voorzitter van 't Plat form en de "Vrijwilliger 2009" en
niet te vergeten alle koorleden. Kortom een gezellige en leuke avond.
Foto's Schipperstentoonstelling, georganiseerd door Jo Leenders in de Schutterstent te Doornenburg. 30 juni 2007.

Schipperstentoonstelling 300 jaar Pannerdens kanaal in de Schutterstent te Doornenburg. 02 tot 09 september 2007.         Georganiseerd door Jo Leenders.
Schipperstentoonstelling 300 jaar Pannerdens kanaal in de Schutterstent te Doornenburg. Laatste dag 09 september 2007. Georganiseerd door Jo Leenders.