Met toestemming geplaats van Jos Banning.
m.slb. 'Damco 9' met tien sleepschepen in de opvaart. In - waar?
slb. 'Damco 9' passert het Bincher Loch. Bij lage waterstand had je hier veel stroom, omdat het water door de deze smalle opening moest. Bij hoog water liep het water over de rotsen en daardoor was er in het 'Loch' minder stroom. Geplaatst 31-10-2020.

Dr.W.F. van Gunsteren. 1908-2000. Bron: vereniging De Binnenvaart.

Willem van Gunsteren werd op 9 juni 1908 te Rotterdam geboren. Hij doorliep daar de lagere school en ging toen naar de HBS, hoewel hij zelf liever naar de Gymnasium zou zijn gegaan om later rechten te kunnen studeren. Zijn vader, die toen dircteur was van de door hem opgerichte Damco Scheepvaartmaatschappij NV te Rotterdam, vond dat niet nodig aangezien je voor een baan in het bedrijfsleven   geen Latijn of Grieks nodig had.Toen hij eindexamen HBS had gedaan, ging hij toch rechten studeren. Zijn vader vond dat goed, mits hij  niet langer dan een jaar nodig zou hebben om die oude talen te leren. Binnen een jaar deed hij staatsexamen Gymnasium. Van 1926 tot 1929 studeerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, deed daar zijn doctoraal en ging in 1930 naar de Universiteit in Heidelberg. Door de politieke situatie in Duitsland, werd hij gedwongen naar Nederland terug te keren. Hij werd ambtenaar op het Ministerie van Economische Zaken. Hij voltooide in die tijd zijn studie en promoveerde in 1934 aan de Vrije Universiteit op het proefschrift: Calvinisme en Kapitalisme.  In 1934 trouwde hij met Wilhelmina Woltjer, er werden vier zonen en twee dochters geboren.
Hij werd lid van de NCSV Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging, ARP Anti Revolutionaire Partij. In 1946 kwam hij in de Gemeenteraad van Wassenaar tot 1974, daarvan was hij vijf jaar Wethouder, waarna hij in 1974 aftrad als wethouder van financien.
Willem van Gunsteren werd gekend als directeur van Damco Scheepvaartmaatschappij NV. In 1905 wilde zijn vader, die gefascineerd was door de binnenvaart, een eigen redeij oprichten. Hij was in die tijd werkzaam bij de firma Cornelder in Rotterdam. Directeur Cornelder, dhr. van Dam, ondersteunde Van Gunsteren en maakte het finacieel mogelijk zijn plannen ten uitvoer te brengen. Zo werd de firma van Dam opgericht, die uiteindelijk in 1918 resulterde in de Rinvaart Maatschappij Damco, waarvan L.A. van Gunsteren directeur werd. In late jaren dertig werd hij ziek en deed een beroep op zijn zoon Willem om hem te komen helpen. Aangezien hij respect voor zijn vader had, kon hij niet wijgeren. Op één januari 1937 kwam hij in dienst als procuratiehouder bij Damco en werd in 1939 benoemd als directeur samen met zijn vader. In 1940 werd L.A. van Gunsteren dusdanig ziek, dat hij door de aandeelhouders met betaald verlof werd gestuur en Willem alleen directeur werd. Het uitbreken van de oorlog stelde hem voor moeilijke problemen. Daar de meerderheid van de Damco aandelen in Duitse handen was en de meeste klanten Duits waren, kon hij niet besluiten ermee te stoppen. Na de oorlog heeft Willem de wederopbouw van zijn bedrijf, dat een groot aantal schepen had verloren, met voortvarenheid ter hand genomen. Willem heeft na de oorlog Damco tot grote bloei gebracht. Het is moelijk te begrijpen dat hij bepaalde ontwikkelingen in de Rijnvart heeft onderschat. Hij was geen voorstander van de duwvaart, waarin hij niet geloofde in verband met het moeilijk te bevaren gedeelte van de Midden-Rijn. Lang bleef hij geloofd in de sleepvaart, waarbij Damco veel investeerde in sleepschepen en sleepboten.
Willem bleef nationaal en internationaaleen een belangrijke rol spelen in de Rijn en Binnenvaart. Hij is jarenlang bestuurslid geweest van   het CBRB Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart. Hij nam zitting in de KvK Kamer van Koophandel in Rotterdam. Was lid van de SER Sociale Economische Raad en vice-voorzitter van de Stichting Havenbelangen. Het is tragisch dat hij aan het einde van zijn    loopbaan zijn levenswerk Damco ten onder zag gaan, overgenomen door anderen en langzaam uit elkaar gehaald, verkocht of gesloopt. Dat heeft Willem diep getroffen.
Gelukkig heeft hij nog vele jaren in Zwitserland geleefd met zijn Zwitserse partnerin, met wie hij na het overlijden van zijn echtgenote       was gaan samenwonen in Zurich.
Dr. Willem van Gunsteren zal in de kringen van de Rijn en Binnenvaart nog lang in herinnering voortleven.